• شماره تماس : 88349309-021
  • ایمیل :info@assanassay.com

کندانسور هوایی

کندانسور هوایی یا هوا خنک (Air-cooled condenser) در واقع نوعی مبدل حرارتی است که گرمای بخار ورودی به آن، مستقیماً به هوای محیط اطراف کندانسور منتقل می شود. به همین دلیل یک روش سرمایش خشک (dry-cooling) بشمار می رود. به عبارت دیگر در این روش برخلاف کندانسورهای تبخیری و آبی، از آب هیچ استفاده ای جهت دفع حرارت نمی شود. بنابراین، دمای چگالش در کندانسورهای هوایی تابعی از دمای حباب خشک محیط (dry-bulb temperature) خواهد بود.

کندانسور هوایی