• شماره تماس : 88349309-021
  • ایمیل :info@assanassay.com

کندانسینگ یونیت

کندانسینگ یونیت هوایی یا همان کندانسینگ یونیت فن دار دستگاهی است که از کویل کندانسور ، کمپرسور ، فن ، لوله های متصل کننده این قطعات به یکدیگر ، مدار کنترل الکتریکی و برخی اجزا مانند سوپاپ معکوس کننده سیکل (به عنوان آپشن) تشکیل می شود. بین این اجزا سیال مبرد جریان می یابد. نقطه آغاز حرکت مبرد ، کمپرسور است. در واقع کمپرسور مبرد را که در فاز گازی قرار دارد متراکم کرده و به کندانسور می فرستد. کندانسور نیز معمولا از یک کویل و یک فن ساخته می شود که مبرد درون کویل جریان یافته و فن با دمیدن هوا از اطراف کویل ، باعث می شود که هوا گرمای اضافی مبرد را گرفته و مبرد از حالت گاز به مایع تغییر فاز دهد. دلیل انتخاب نام کندانسور برای آن این است که کندانس به معنی چگالیده شدن مبرد (تغییر فاز از گاز به مایع) است.

کندانسینگ یونیت